Til Minne

Dessverre så får ikke våre kjære hunder være med oss for bestandig. En ting er helt sikkert – de blir aldri glemt. De preger våre liv på en slik måte at det er alltid ett savn etter de. Det eneste vi kan gjøre er å sørge for at de har en bra liv så lenge de får være med oss.